ESD disipatívny rukáv

  • vhodný na výrobu vlastných disipatívnych PE sáčkov
  • spĺňa medzinárodné štandardy ASTMD257, ELA541 & MIL-B-81705
  • povrchový odpor 10E6-10E8Ω
  • zákaznícké šírky v násobkoch 5cm