ANRIE s.r.o.
Šancová 57 831 04 Bratislava

IČO: 36649643
DIČ: 2022195505
IČ DPH: SK2022195505 podľa §4
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.80987/B