ESD vodivá fólia

  • v čiernej farbe
  • hrúbka podľa zákázníckej špecifikácie 0,03-0,2mm
  • vodivosť 10E3-10E5 Ω
  • hustota 0,92g/cm³